Đăng ký qua tin nhắn SMS (Lưu ý: chỉ áp dụng với thuê bao Viettel)

Gói Tin tổng hợp Gói Standard Gói VIP
Đăng ký soạn: DK BD gửi 9169 Đăng ký soạn: DK SA gửi 9169 Đăng ký soạn: DK VIP gửi 9169
Hủy soạn: HUY BD gửi 9169 Hủy soạn: HUY SA gửi 9169 Hủy soạn: HUY VIP gửi 9169
Giá dịch vụ: 2,000 đồng/ngày Giá dịch vụ: 9,000 đồng/tháng Giá dịch vụ: 30,000 đồng/tháng