UEFA Cup

Bị sa thải qua điện thoại, Luis Suarez chờ tái hợp Neymar ở PSG

25/08/20 Bị sa thải qua điện thoại, Luis Suarez chờ tái hợp Neymar ở PSG